เคล็ดลับการจำ

1.อ่านหนังสือทั้งบทแล้วตอบคำถามว่า หนังสือเล่มนั้นว่าด้วยเรื่องอะไร และมีใจความสรุปว่าอย่างไร ขั้นนี้สรุปแค่ใจความสำคัญที่สุดก็พอแล้ว
         2.อ่านเที่ยวที่สอง  แล้วทำบันทึกย่อสรุปใจความของแต่ละหัวข้อในบทนั้น
        3.อ่านและพิจารณาว่าสิ่งที่สรุปในแต่ละหัวข้อเชื่อมโยงกันอย่างไร และเกี่ยวข้องกับข้อสรุป ซึ่งเป็นใจความสำคัญของบทอย่างไร
เมื่อทำครบทั้ง 3  ขั้นนั้นแล้ว จะเข้าใจเรื่องในบทนั้น ขั้นนี้อาจจะยังจำรายละเอียดไม่ได้ เพียงแต่ว่าเมื่อเห็นหัวข้อก็นึกเนื้อหาได้อย่างย่อๆ
         4.นำหัวข้อที่ทำไว้นี้มาอ่านทบทวนทุกเช้าเย็น หัวข้อไหนที่ลืมบ่อยๆให้ทำดอกจันไว้และพยามยามจตำดอกจันนั้นให้ได้เป็นพิเศษ จงจำไว้ว่าการทบทวนเช่นนี้เป็นสิ่งจำเป็น เพราะถ้าไม่ทบทวนก็จะลืมและต้องกลับไปทบทวนใหม่  ในการจำและการทำให้ความจำนั้นคงอย่ การจำเป็นบทๆ จะไม่เป็นภาระมาก ถ้าเริ่มทำไปทีละบทตั้งแต่เปิดภาคเรียน จะทำให้นักเรียนไม่ท้อถอย
          5.การจำรายละเอียด  ควรจำหลังจากที่จำเรื่องใหญ่ๆได้แล้ว  วิธีจำรายละเอียดทำได้ดังนี้
           5.1 แบ่งกล่มสิ่งของที่จะต้องจำเป็นพวกๆ เช่น แบ่งเป็นกล่มมีชีวิตกับไม่มีชีวิต ในกล่มมีชีวิตมีแบ่งเป็นพืชและสัตว์และในกล่มไม่มีชีวิตแบ่งเป็นสิ่งธรรมชาติกับสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐขึ้น กล่มที่แบ่งนี้อาจมีมากกว่า 2  กล่มก็ได้ ถ้าสิ่งเหล่านั้นมีมาก และมีลักษณะต่างกันเพียงพอให้แบ่งได้
           5.2 ถ้าสิ่งที่ต้องจำเป็นตัวเลขหลายหลัก ควรแบ่งตัวเลขเป็นช่วงๆ และจำทีละช่วง
           5.3 สิ่งที่ยากต่อการจำอีกอย่างหนึ่งก็คือ ตัวอักษรที่มีความหมายเฉพาะ วิธีที่จะทำได้ง่ายคือ นำคำซึ่งมีพยัญชนะแต่ละตัวเป็นหลัก มาแต่งให้มีความหมาย เช่น ถ้าเราต้องการจำพยัญชนะกลาง ก ข ค ง จ ฉ ช/ต ถ ท น ป ผ ฟ ม/ ย ร ล ว ส ห เราอาจจะแต่งประโยคช่วยจำก็ได้ เช่นตาโถทำนาป่าไผ่พม่า / ยายเราเล่าว่าเสือหาย เป็นต้น
            5.4  บางครั้งในการเรียนอาจมีทรัพย์ที่ใกล้เคียงกันทำให้จำสับสน เช่น เราไม่แน่ใจว่า (เคียวเข็ญ) สะกดด้วย ญ หรือ น เราอาจจะนำคำแปลนั้นมาช่วยจำ คำแปลคือ บีบบังคับให้ได้รับความลำบาก ซึ่งเรามีคำว่าเข็ญใจ แปลว่าลำบากยากเย็น ดังนั้นถ้เเรจำความหมายได้เราก็จะร้ว่าคำนี้เขียนว่า เคี่ยวเข็ญ

 

จาก:::http://cms.srivikorn.ac.th/svk_forum/index.php?action=printpage;topic=167.0

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s