แฮ่ะๆๆ

import java.util.Scanner;
class introduce
{
    public static void main(String []args)
    {
        char []a={72,101,108,108,111,0,101,118,101,114,121,0,111,110,101,44,10,77,121,0,110,97,109,101,0,105,115,0,87,105,99,104,105,97,110,46,0,84,111,115,111,46};
        char []b={89,111,117,0,99,97,110,0,99,111,110,116,114,97,99,116,0,109,101,0,97,116,0,58,0,68,114,46,99,104,105,97,110,64,104,111,116,109,97,105,108,46,99,111,109};
        char []c={’I’,’f’,’ ‘,’y’,’o’,’u’,’ ‘,’c’,’a’,’n’,”’,’t’,’ ‘,’c’,’o’,’n’,’t’,’r’,’a’,’c’,’t’,’ ‘,’m’,’e’,’ ‘,’b’,’y’,’ ‘,’m’,’y’,’ ‘,’e’,’m’,’a’,’i’,’l’,’ ‘,’a’,’d’,’r’,’e’,’s’,’s’,’,’,’ ‘,’Y’,’o’,’u’,’ ‘,’c’,’a’,’n’,’ ‘,’c’,’o’,’n’,’t’,’r’,’a’,’c’,’t’,’ ‘,’m’,’e’,’ ‘,’a’,’t’,’ ‘,’:’,’:’};
        char []d={’1′,’1′,’ ‘,’M’,’.’,’5′,’ ‘,’N’,’a’,’i’,’m’,’e’,’u’,’n’,’g’,’ ‘,’B’,’a’,’n’,’p’,’h’,’a’,’i’,’ ‘,’D’,’i’,’s’,’t’,’r’,’i’,’c’,’ ‘,’O’,’f’,’ ‘,’K’,’h’,’o’,’n’,’k’,’a’,’e’,’n’,’ ‘,’p’,’r’,’o’,’v’,’i’,’n’,’c’,’e’};
        char []e={’I’,’n’,’ ‘,’T’,’H’,’A’,’I’,’L’,’A’,’N’,’D’,’ ‘,’C’,’o’,’u’,’n’,’t’,’r’,’y’,’n’,’Z’,’I’,’P’,’ ‘,’c’,’o’,’d’,’e’,’ ‘,’=’,’ ‘,’4′,’0′,’1′,’1’,’0’};
        introduce as=new introduce();
        as.hel(a);
        as.hel(b);
        as.lin();
        as.hel(c);
        as.hel(d);
        as.hel(e);
    }
    void hel(char []a)
    {
        for (int i=0;i<a.length ;i++ )
        {
            try
            {
                System.out.print(a[i]);
                Thread.sleep(100);
            }
            catch (InterruptedException ex){}
        }
        System.out.print("nn");
    }
    void lin()
    {
        char sta=42;int i=0;
        while(i<=50)
        {
            try
            {
                System.out.print(sta);
                Thread.sleep(100);
                i+=1;
            }
            catch (InterruptedException ex){}
        }
        System.out.print((char)10);
    }
}

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s